Rene Wanner's Poster Page

Winners of the International Student Poster Design Competition Propagating Biodiversity
Received 2003.09.07 from Ewa Pawluczuk, competition curator. See also the call for entries .

On June 11, 2003, the jury composed of

awarded the following prizes:First Prize 5000 PLN
Anna Bujak
Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie
Wydzial GrafikiSecond Prize 3000 PLN
Anna Gawroniak
Wyzsza Szkola Sztuki Uzytkowej w Szczecinie
Wydzial GrafikiThird Prize 500 PLN
Marcin Riling
Uniwersytet Slaski w Katowicach
(Filia w Cieszynie)
Instytut Sztuki
Wydzial Pedadogiczno-Artystyczny
Prowadzacy: Jozef Knopek

Third Prize 500 PLN
Malgorzata Wesolowska
Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
Wydzial Wzornictwa PrzemyslowegoThird Prize 500 PLN
Arkadiusz Romanski
Akademia Sztuk Pieknych w Poznaniu
Wydzial Edukacji Artystycznej
Prowadzacy: Eugeniusz SkorwiderThird Prize 500 PLN
Anna Kmita
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Wydzial Wzornictwa Przemyslowego

( 1 PLN is about 0.25 US$ )


home   more winners  page last revised on September 11, 2003 / this section is part of Rene Wanner's Poster Page /